Tarife

Tarife Practicate

Consultație 200 lei
Consultație la domiciliu 200 lei
Imunizări copii și adulți 50 lei
Eliberare Adeverință medicală 30 lei
Certificat prenupțial pacienți înscrisi 100 lei
pacienți neînscriși 200 lei
Interpretare investigații 50 lei
Testare cu test rapid Antigenic SARS-CoV-2 (la cerere) 50 lei
Ecografie Doppler Vascular Dr. Dana Buică-Belciu
Ecografie Doppler Carotidă și artere vertebrale extracranian 350 Lei
Ecografie Doppler arterială sau venos – Membru superior sau inferior, unilateral 350 Lei
Ecografie Doppler arterială sau venos – Membre superioare sau inferiore, bilateral 400 Lei
Ecografie Doppler arterială și venoasă – Membre superioare sau inferiore, bilateral 700 Lei
Examinările cuprind consultație și recomandări.
Ecografie generală Dr. Gabriela Pășescu
Ecografie abdominală generală 200 Lei
Ecografie endovaginală 150 Lei
Ecografie sân, bilateral 200 Lei
Ecografie tiroidiană 150 Lei
Ecografie confirmare sacină 200 Lei
EKG cu interpretare 100 lei
Consultație200 Lei
Referat medical150 Lei
Colposcopie250 Lei
Ecografie transvaginală200 Lei
Ecografie confirmare sarcină300 Lei
Ecografie monitorizare sarcină
trimestrul al II-lea
250 Lei
Ecografie monitorizare sarcină
trimestrul al III-lea
250 Lei
Montare sterilet200 Lei
Extracție sterilet100 Lei
Examen secreție vaginală80 Lei
Examen secreție cervicală Mycoplasma, Ureaplasma100 Lei
Examen secreție cervicală Chlamidia100 Lei
Cultură secretievaginală80 Lei
Testare HPV350 Lei
Examen Papanicolaupe lama50 Lei (cu bilet de trimitere)
80 Lei (fără bilet de trimitere)
în mediu lichid100 Lei
Consultație
include biomicroscopie, refractometrie,
examen fund de ochi, măsurare tensiune intraoculara)
200 Lei
Referat medical150 Lei
Examen fund de ochi50 Lei
Perimetrie computerizată (câmp vizual) UNILATERAL50 Lei
Determinare dioptrii și prescripție ochelari150 Lei
Consultație inițială 200 Lei
Consultație control 100 Lei
Referat medical 200 Lei
Consultație inițială 200 Lei
Consultație control 100 Lei
Referat medical 150 Lei

Tarife asisteță medicală primară

Potrivit reglementărilor art. 7, lit.c), pct. 2 din Anexa 2 la H.G. nr. 696/2021, cu modificările și completările ulterioare, „informațiile privind pachetele de servicii medicale și tarifele corespunzătoare sunt afișate de furnizori în formatul stabilit de Casa Națională de Asigurări de Sănătate și pus la dispoziția furnizorilor de casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală”

Tarife asistență medicală primară 2023.