Servicii medicale de bază

Publicat de AvestaMedical pe

PACHET DE SERVICII MEDICALE DE BAZA

Acordat asiguraților înscriși pe lista proprie

A. Servicii profilactice

 • Urmărirea dezvoltării fizice și psihomotorie a copilului, de la externarea din maternitate până la 18 luni, prin examene de bilanț.
 • Supravegherea gravidei și lehuzei: luarea în evidență în primul trimestru; supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 9-a; urmărirea lehuzei la ieșirea din maternitate și la 4 săptămâni; consilierea pre și post testare pentru HIV și lues a femeii gravide.
 • Control medical anual obligatoriu pentru copiii de la 2 la 18 ani – examen de bilanț.
 • Control medical anual obligatoriu pentru asigurații în vârsta de peste 18 ani pentru prevenirea bolilor cu consecințe majore în morbiditate și mortalitate.
 • Servicii de planificare familială.
 • Imunizări conform programului național de imunizări.
 • Educație medico-sanitară și consiliere pentru prevenirea și combaterea factorilor de risc cardiovascular, oncologic precum și consilierea antidrog.
 • Controale periodice pentru afecțiunile care necesită dispensarizare.
 • Depistare bolnav TBC nou, descoperit activ de medicul de familie, trimis și confirmat de specialist.

B. Servicii medicale curative

 • Consultație (anamneză, examen obiectiv, diagnostic) în caz de boală sau accident. Se acordă asiguratului până la 2 consultații pe luna, cu excepția urgențelor și a controalelor anuale și periodice, care nu se includ în acest număr.
 • Manevre de mică chirurgie și tratament injectabil.
 • Prescriere de tratament medical și igienico-dietetic.
 • Recomandare de investigații paraclinice pentru stabilirea diagnosticului, prin bilet de trimitere.
 • Eliberare de bilet de trimitere pentru cazurile care depășesc competență medicului de familie către alte specialități medicale fie în sistem ambulatoriu, fie la spital.
 • Luarea în evidență a bolnavului TBC confirmat de medicul de specialitate, urmărirea și aplicarea tratamentului strict supravegheat.
 • Asistență medicală la domiciliu pentru cazurile prevăzute de Normele metodologice de aplicare a Contractului – cadru.
 • Monitorizarea tratamentului și a evoluției stării de sănătate a bolnavilor cronici.

C. Servicii medicale pentru situațiile de urgență

 • Asistență medicală în urgențe medico-chirurgicale (anamneză, examen clinic și tratament), în limita competenței medicului de familie și a posibilităților tehnice medicale.
 • Trimitere, pentru cazurile care depășesc competență medicului de familie, către medicul de specialitate din ambulatoriul de specialitate sau pentru internare la spital.

Asigurații beneficiază de aceste servicii, indiferent de medicul de familie pe lista căruia sunt înscriși. Serviciile medicale pentru situațiile de urgență se acordă în cabinetul medicului de familie, în cadrul programului de lucru stabilit, iar în afară acestui program, în centre de permanentă. Medicația se asigura din trusa de urgențe.

D. Activități de suport

 • Eliberare de acte medicale: certificat de concediu medical, certificat de deces, certificat medical pentru îngrijirea copilului bolnav; adeverințe medicale pentru copii necesare înscrierii în colectivități; scutiri medicale pentru copii în caz de îmbolnăviri; adeverințe medicale solicitate de personalul sanitar pentru exercitarea profesiei precum și de celălalt personal angajat în sistemul sanitar și al asigurărilor sociale de sănătate.

E. Activități practice conform specialității și competențelor medicului de familie