Medicul de Familie

Obligațiile Medicului de familie: Solicită asiguraților, la înscrierea pe lista proprie cât și în celelalte situații prevăzute de legislația în vigoare, documentele justificative care atestă calitatea de asigurat; Respectă programul de lucru pe care îl afișează la loc vizibil; Afișează la loc vizibil numele casei de asigurări de sănătate cu Citește mai mult…